Austrong Việt Nam đạt Chứng chỉ Trusted Brand

06/11/2020 09:36

Austrong Việt Nam đạt Chứng chỉ Trusted Brand

Với gần 40.000 doanh nghiệp tham gia. Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam đã phê duyệt công bố kết quả 196 hồ sơ doanh nghiệp thành viên xuất sắc đáp ứng phù hợp với tiêu chí của hệ thống chỉ số tín nhiệm “Trusted Brand”.

Austrong-chuyen-tran-nhom-lam-chong-nang-dat-chung-chi-trusted-brand

Austrong-chuyen-tran-nhom-lam-chong-nang-dat-chung-chi-trusted-brand (1)

Austrong-chuyen-tran-nhom-lam-chong-nang-dat-chung-chi-trusted-brand (2)