Austrong Việt Nam trúng thầu dự án tòa nhà VP 789 BQP

06/11/2020 09:36

Austrong Việt Nam trúng thầu dự án tòa nhà VP 789 BQP

Chủ đầu tư: Công ty 789 BQP

Địa chỉ: Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Tổng diện tích mặt bằng: 98.000m2

Sản phẩm sử dụng: Austrong Clip-in & Multi B-shaped