Nhà máy Austrong Bắc Ninh

10/05/2021 12:02

Nhà máy Austrong Bắc Ninh

Diện tích: 12,000m2 nhà xưởng sản xuất

Số lao động: 200 người

Địa chỉ: Lô 3.1, Khu Công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: (0222) 379 8879 Fax: (0222) 379 8880

Email: austrongvietnam@gmail.com

Website: www.trannhom.info