Nhà máy Austrong Hưng Yên

10/05/2021 12:03

Nhà máy Austrong Hưng Yên

Diện tích: 20,000m2 nhà xưởng sản xuất

Số lao động: 250 người

Địa chỉ: Đường A2, Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: (0221) 3788 000 - Fax: (0221) 3788 001

Email: austronggroup@gmail.com

Website: www.austrong.com.vn